Velkommen til våre hjemmesider. Vi ønsker å gjøre kontakten med oss så enkel som mulig. Derfor er det tilrettelagt for time- og attestbestilling via disse sidene. RESEPTBESTILLING ER DESSVERRE IKKE MULIG. Alle henvisninger/legeerklæringer må på time. 

NYTTIG INFORMASJON


Fornye resepter

20. oktober 2015 kl. 12:18

Du må ha time for å fornye reseptbelagte medisiner. Dette av juridiske og faglige årsaker. Elektroniske resepter kan hentes på alle landets apotek. Du har oversikt over dine resepter på "Min side" hvor også selvangivelsen din ligger. 

Hastetime

20. oktober 2015 kl. 12:04

Hver morgen åpner vi timebøkene for 6-8 hastetimer per lege reservert for akutt sykdom eller annet som haster. 

Disse timene kan bestilles fra vi åpner telefonen kl 8:00 ikke via sms bestilling.

Sykemelding

20. oktober 2015 kl. 11:17

Trenger du sykmelding MÅ DU SELV MØTE på legetime. Sykemeldinger kan ikke tilbakedateres uten spesielle tilfeller. Du må ringe legen senest 4 de sykedag. Lørdag og søndag teller også. 

Åpningstider

TELEFONTID: KL 8.00-16.00

Adresse

Linderud Legesenter
Linderudsenteret, plan 3, Erich Mogensøns v 38
0594 OSLO
Du finner oss på "Helsetorget"på plan 3 på Linderudsenter. Det finnes rulletrapp og heis til plan 3. Før senterets åpningstid er det inngang på baksiden av bygningen vis å vis barnehagen.
Vis kart

Kontakt oss

Linderud Legesenter
Postboks 73 Linderud
0517 OSLO

Telefon: 22 88 17 00
Faks: 22 88 17 10
Bilde som representerer legekontoret